پروژه ها

سامانه هوشمند شهرسازی جزیره کیش

  • قابلیت پشتیبانی کامل سامانه جامع اتوماسیون از امضای دیجیتال
  • امکان استفاده از توکن به‌منظور تصدیق اصالت و احراز هویت کاربران سیستم
  • امکان استفاده از بارکد QR در کلیه بخش‌های سامانه به‌منظورره‌گیری از پرونده و ارجاعات
  • محاسبات مالی خودکار جهت صدور برگه عوارض
  • ارجاع و گردش کار خودکار
  • ارسال و دریافت خودکار استعلامات به‌صورت سیستمی
  • انتخاب مهندسین به‌صورت خودکار براساس سهمیه
  • محاسبه خودکار سهمیه مهندسین
  • آرشیو اطلاعات موردنیازپرونده‌ها و سهولت در جستجو آن‌ها
  • امکان ایجاد و دریافت گزارشات
0